සිංහල, Colombo, Life quips, Media

තිලක් ජයරත්න: පුරෝගාමියකුගේ නික්ම යෑම

අද(07) උදෑසන නික්ම ගිය තිලක් ජයරත්න නූතන ශ‍්‍රී ලාංකික කලා සහ ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත‍්‍රයේ පුරොගාමී මෙහවරක් ඉටු කළ අල්පයක් බහුශ‍්‍රැතයින් අතර සිය මුද්‍රාව නොමැකෙන ලෙස සටහන් කළ අපේ එකෙකි. තිලක් අප බොහෝ දෙනෙකුට…