සිංහල, Colombo, Democracy, Life quips, Poems

බලකොටුව

ආසියාවේ වඩාත්ම තෘප්තිමත්ම ජනතාව සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. -පුවතක්

මිලිටරි මැති ඇමති
මිලිටරි තානාපති
මිලිටරි දිසාපති
දිනෙන් දින වැඩි වෙති

මිලිටරි හාමුදුරුවරු
මිලිටරි ගරු ගුරුවරු
මිලිටරි පුවත් කතුවරු
අපේ මොළ සෝදයි. මරු !

මිලිටරි විද්‍යුත් මාධ්‍යය
මිලිටරි ගේය කාව්‍යය
මිලිටරි ටෙලි නාට්‍යය
සොඳුරුයි. වඩවයි හාස්‍යය

මිලිටරි ඉස්සිලි
මිලිටරි වැනසිලි
මිලිටරි ගිනිකෙළි
කෝ කොහෙද මැසිවිලි

මිලිටරි සිතිවිලි
මිලිටරි දෙඩවිලි
මිලිටරි සැනකෙළි
ගෙනෙයි ගත සැනසිලි

මිලිටරි අවි ඇති අත්
මිලිටරි ඔලු බලයලත්
නොතකයි නීති පොත්
ඒත් කිසිවෙක් නොසලකත්
බලන් සකියනි, අපි තෘප්තිමත් !

මහේෂ් මුණසිංහ