සිංහල, Colombo, Media, Peace and reconciliation

60 වසරක නිදහස – ජාතික ගැටළුව හා කලාව


ලංකාවට නිදහස ලැබී හැට වසරක් සපිරෙන මේ මොහොතේ මෙරට ජාතික ගැටළුව අරඹයා කලාවේ කාර්‍යභාරය මැයෙන් සංවාදයක් ඇරඹීමට විකල්ප අදහස්කළා. එහි ප්‍රථම සංවාදය සඳහා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මෙන්ම විචාරකයෙකුද වන ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක මහතාව අප එක්කර ගත්තා. ඉහත දැක්වෙනුයේ බණ්ඩාරනායක මහතා විකල්ප සමග කළ සංවාදය ඇතුළත් විඩියෝ පටයයි.