සිංහල, Colombo, Democracy, Human Rights, Poems

අහිමි මහ පොලොව

නුඹ අහිමි වීමේ සිහිනය
සිහිනයක් නොවන වග හැඟෙන විට
අකුණු සැරයක් වෙලී සියොලඟම
දවා අළුවෙන ලෙසක් දැනී යයි

කවුලුවෙන් දුර බලමි
සුධාවල හිම විසුල මහ යාය
හිරු සමඟ දිලිසෙමින් දඟ කරයි
සුමුදු හිම පියලි මත
නේක හැඩතල මවන ලපටි හිරු

මේ තරම් අසිරියක් කියවන්න
මා දෑස් බෑ කියන්නේ මන්ද

තඹ පාට බොරළු මත පතිත වුන
රත්තරං හිරු එළිය
මා දෑස අවදි කර – වෙර ගෙනා අතීතය
පොද වැස්ස මැද දුවන හැමවිටම
දැනුණු දුහුවිලි සුවඳ – මහ මතක
නහර වැල් තුළට වැද කොනිත්තා
අතරමං වූ බවක් කියාදෙයි

හදිසියෙන් අතු අගට මල් දෙමින
කෙල්ලන් ට පාට මුදු සළු දෙමින
හිම මතින් වසන්තය උදාවෙයි
මේ තරම් අසිරියක් විඳින්නට
මගේ සිත බෑ කියන්නේ මන්ද

ලා හරිත වෙල් යාය අග පිපුන
බකිනි මල් සොයා ගිය කෙලි රෑන
රන් පාට කරල් කපනා දිනෙක
කැපුනු පොඩි ඇඟිල්ලක් රිදි මතක
මේ වසන්තය මගේ නොවන බව
කියා දී සිතම අඩපණ කරයි

කුරුල්ලෙක් උනොත් මං මේ දැන්ම
තටු සලා ආ නොහැක නුඹ ලඟට
දනිමි මම – නුඹ නොමැත පෙර ලෙසට
නැගෙන්නට මගේ පොඩි පැටවුන් ට

මගේ යැයි මා සිතූ මිනිසුන් ම
මගේ මව් බිම මරා දැමු අරුම

සුභද්‍රා ජයසුන්දර
2009 11