ඇත්ත යුක්තිය මළ උන්ට

හිරු බැස ගිහින් බටහිරට

රත් පැහැ අහස ඇති හවස

බලා උන් වාර කොපමණ ද

|

එනවා එනවා වගේ යනවා

දෙනවා දෙනවා වගේ පෙනෙනා

මොනවා මෙනවා උනත් කියනා

යුක්තිය හැමදාම දෑස් අඳ කරනා

|

ගණිතයෙන් අංක එක්කොට සසඳා

ඉතිහාසයෙන් උන් අපි තර්ක පරදා

වර්ග සංහාර බිම පහුරු ගා ගිල දා

ඇදෙන්නෙ තුඹසට ද ඇත්ත මග දා

|

කලපුවක් බලා හඳ තරු ඇති රැයම

කැළඹුමක් කළා ඒ හඬ ඇත ලොවම

පිළිමයක් වෙළා හැරගිය ඒ සෝ සුසුම

පිළියමක් වෙන්න කළ යුතු දෑ බොහොම

|

කාලයෙන් වැසෙන දෑ බොහෝ දෑ අතරේ

ඉපදිලා මියගියත් මේ මිනිස් සංසාර කතරේ

සමතලා කෙරුවාට අතීතය හංගනා අතරේ

දැනෙන දේ මිනිසුන්ට හරි බරයි මිතුරේ

උදය ආර්. තෙන්නකෝන් | Udaya R Thennakoon