මින්නේරිය, කවුඩුල්ල වන පිවිසුම සංවිධානාත්මක ඉඩම් ජාවාරම්කරුවන් පිරිසකගේ ග්‍රහණයට නතුවීමේ අවධානමක් පවතින බව වාර්තා වේ. පසුගියදා හිමිනමක් ඇතුලු තිදෙනෙක් මින්නේරි ජාතික වනෝද්‍යානයට ඉතා නුදුරින් පිහිටි මෙම වන පිවිසුම තුළ වනාන්තර කොටසක් හෙළි පෙහෙළි කර, ගස්කපා, ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිරිකිරීමට උත්සහ දරා ඇති අතර ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ගිය මින්නේරිය නියෝජ්‍ය උද්‍යාන භාරකරු ඒ.යූ. කුමාරතුංග මහතා ඇතුළු වනජීවී නිළධාරීන්ට මෙම පිරිසගේ දැඩි බලපෑම් සහ තර්ජන එල්ලවී ඇත.

සම්පූර්ණ විස්තරය පහත දක්වා තිබේ.

1

2

20160422_162501

20160422_162536

20160422_162718

Untitled