සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media

ඇමති වියරුවට එරෙහි මාධ්‍ය සේවක උද්ඝෝෂණය


උද්ඝෝෂණයේ අවස්ථා

වෘත්තීය පත්‍රකළා ෙව්දීන්ෙග් සංගමය උප සභාපති හා රූපවාහිණී නිෂ්පාදක වරුන්ෙග් සංගමෙය් සභාපති කාංචන මාරසිංහ

ඊයේ ( දෙසැම්බර් 27) උදෑසන ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිණී සංස්ථා පරිශ්‍රයට කඩාවැදුනු කම්කරු අමාත්‍ය ආචාර්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා හා පාතාල මැරයන් එහි ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ටී.එම්.ජී.චන්ද්‍රසේකර මහතාට පහරදුන් සිද්ධියට අදාළව ආණ්ඩුව මෙතෙක් කිසිදු පියවරක් නොගැනීමත්, මාධ්‍ය ආයතනයකට කඩාපැන මාධ්‍යවේදීන්ට පහරදීමටත් එරෙහිව අද (දෙසැම්බර් 28) ප්‍රධාන මාධ්‍ය සංවිධාන,වෘත්තීය සමිති හා රූපවාහීනී සේවක සංගමය එක්ව රූපවාහීනී සංස්ථාව ඉදිරිපිටදී උද්ඝෝෂනයක් පවත්වනු ලැබුවා. ඉහතින් දැක්වෙන්නේ එම උද්ඝෝෂණයේ අවස්ථා හා එහිදී මාධ්‍ය සංවිධාන නියෝජිතයන් දැක්වූ අදහස් ඇතුළත් විඩියෝ පටයි.