සිංහල, Life quips

අද ශිව රාත්‍රිය යි: මරණ බිය නැති නිල් අහසක්…..

vikalpa-shiva-rathree-pub.jpg
අද ශිව රාත්‍රි දිනයයි. “ශිව දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ රාත්‍රිය ශිව රාත්‍රිය වේ. නමුත් උමයංගනා දේවිය නොහොත් ශිවගේ බිරියට ප්‍රිය වූ රාත්‍රින් නවයක් වේ. එය නව රාත්‍රී යනුවෙන් හැදින්වේ. මේ නවරාත්‍රි, දින නවය පුරාවට පුද පූජාවන් පවත්වනු ලබති. එහෙත් මෙහිදී වැදගත් වන්නේ ශිව රාත්‍රිය යි. මේ රාත්‍රිය පුරාම ශිව දෙවියන් උදෙසා පවත්වනු ලබන උපවාසය මහා ආනිසංස මහත්ඵල දෙන බව හින්දුහු විශ්වාස කරනු ලබති.” එහි මෙසේ ද සදහන් වේ.“විශේෂයෙන් සිව රාත්‍රියේදී හිංදුන් මනසට සහනය බලාපොරොත්තු වෙති.” (උපුටාගැන්ම (2009.02.23) දිනමිණ පුවත්පත)

ඇත්ත….

අද හින්දුන් මෙන්ම සිංහලයෝ ද, මුසල්මානුවෝ ද, මනසට සහනයක් බලාපොරොත්තු වෙති. මරණ බිය නැති නිල් අහසක් බලාපොරොත්තු වෙති. බෝම්බ බිය නැති මහපොළවක් බලාපොරොත්තු වෙති. පුදුකුඩුඉරිප්පුවේ මෙන්ම ඉඟිනියාගල මිනිසුන්ද ලේ සුවද වෙනුවට මල් සුවඳ බලාපොරොත්තු වෙති. මරණය වෙනුවට ජීවිතය බලාපොරොත්තු වෙති. ඒත් මේ ශිව රාත්‍රියේත් මරණය වෙනුවට ජීවිතය ඉල්ලා ඉකිබිදින මිනිසුන්ගේ හඬ, ලේ සුවඳ ඉල්ලා කෑමොර දෙන වෘක්කයින්ගේ නීච හඬට යටපත් වේවි ද?…

තපූ

Picture by ; Sampath & Internet