සිංහල, Colombo, Life quips, Transport

සුද්දො ගෙනියන්න කලු දුම OK….


උපුටා ගැනීම් www.groundviews.lk

මේ කොළඹට නුහුරු දසුනක් නොවෙයි. කර්මාන්ත ශාලාවලින් සහ වාහන වලින් පිටවන දුම් සහ වායු මගින් ඇතිකරන උග්‍ර ගැටළු පිළිබඳ ඕනෑතරම් අනතුරු අඟවද්දීත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් වාහන වලින් පිට කරන දුම් පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහනක් දියත් කොට තබියදීත්, ඒ සියල්ල නොසලකා තවමත් ගරා වැටුණු දුම් පිඹින මේ වැනි වාහන පාරවල් වල ධාවනය වන අයුරු අප දිනපතාම දකිනවා.

මේ වීඩියෝ පටයෙන් දැක්වෙන බස් රථය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ සංචාරක නියෝජිතායතනයකට අයත් වන හෝ ඒ යටතේ පාලනය වන එකකි. මූල්‍ය අර්බුදවලින් බැටකන නිසාවෙන් තමන්ගේ වාහන යහපත් තත්ත්වයකින් පවත්වාගෙන යාම මේ ආයතනවලට ගැටළුවක් වී ඇති බව අපට සිතාගත හැකිය.

‛‛මම මේ බස් රථය පිටුපසින් මගේ කාරය පදවගෙන යමින් සිටියා. ඇත්තටම එයින් පිටවන දුම් කාරය ඇතුළතටත් කාන්දු වූ නිසා මම ඒසී නිවා දමා කාරයේ ජනේලය ඇරියා.’’
අසල හන්දියේ සිටගෙන සිටි පොලිස් කොස්තාපල් වරයෙකු අසල වාහනය නවතා මා ඔහුගෙන් ඇසුවා, වායූ දූෂණය කරන මේ වාහනය නතර කරන්නේ නැත්තෙ ඇයි කියා. පොලිස් රාළහාමි දුන් උත්තරයෙන් මා නිරුත්තර වුණා.

‛‛අයියෝ්.. මහත්තයෝ, ඕක සුද්දෝ ගෙනියන බස් එකක්නෙ?’’