Colombo, end of the War, Featured Articles, Features

උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කොමිසමේ වාර්තාව: විවේචනාත්මක කියවීමක්

[Photo credit Ada Derana] උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කොමිසම (එල්එල්ආර්සී) පිහිටුවා ගෙවුණු මේ කාලය තුළ දී, ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව තමන් විවේචනයට ලක් කරන්නන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, එල්එල්ආර්සීයේ වාර්තාව සම්පූර්ණ කොට ප්‍රසිද්ධ කෙරෙන…