සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Life quips, Media

‘සත්‍ය මිස අන් යමක් පරාවර්තනය නොකරමි ‘ – රිචඩ් ද සොයිසා

”රිචඩ්ව මරපු එකට හේතුව විදිහට ප්‍රචලිත මතය තමයි, ඔහු 87-90 කාලයේ ජවිපෙට සම්බන්ධවෙලා හිටියා කියන එක. මම ඒ මතය පිළිගන්නෙ නැහැ. මට මේ අදහස පිළිගන්නට බැරි පෞද්ගලික කාරණයක් තියෙනවා. රිචඩ් ද සොයිසා…