දුද නොද බිද

බද තෙද තද

කෝටි තිස්තුනක්

දෙව් රද සාමිනේ

|

ජයපාලන් ඔහු කවියා

හිරකර ගෙන ඉන්න එකා

තව එක මොහොතක් නොතකා

හාර්ට් ඇටැක් වත් හැදිලා

තොලොංචි කර දමනු මකා

|

කන බොන දේ විෂ වේවා

රෑට නින්ද නොලැබේවා

දිට්ඨ ධම්ම කම් වේවා

ලඟදිම මක බෑවේවා

|

බලා හෙල්ල

හෙලුව හෙල්ල

මුලමැ බෙල්ල

මරු තැනේ

|

නාගදීප උතුරු රටේ

කාලී සීනිගමට යතේ

මහසෙන් කඩවරට පුතේ

අව නඩුවට පොල් ගසතේ

|

හම්බන්තොට උන්ගෙ රටේ

අපේ කතරගමට යතේ

දුවගෙන ගොස් ඇවිද වැටේ

පොළොව උළා නළල් ඇටේ

|

නුඹලට බැරි නම් දවසක

සෙත සලසන්නට මිනිසට

මොකටද බොල දෙවියනි තොප

මක බෑවී යනු තොප බැස

|

දිගට ඇදී

ඇඟ පැහැදී

යුක්තිය හට මහ හඬ දී

යදිමි යදිමු මිනිසුනේ

|

පෙත්සම් අත්සන් සහසක්

පෑන් පහරවල් සහසක්

නිදහස උදෙසා සටනක්

නගමු එක්ව මහා හඩක්

|

මිනිස් ගඟේ බල මහිමේ

අපේ රටේ නම් නොපෙනේ

දුටු ද පෙනේ වෙනත් තැනේ

බැරිද හැටිද අපිට අනේ

|

හොරකම මැරකම මදිවට

මිනිස්සු හිර කර මැරුමට

විනාශ මුඛයට යන රට

සදාකාලිකද උන්ට

|

ඔහුට කරපු විපත අනේ

බලා ගන්න දෙවියනේ

වැජඹෙන මෙ නා විමනේ

බලන්න නා සාමිනේ

|

ජයපාලන් කිවි සගයා

හිරකර ගෙන ඉන්න එකා

තව එක මොහොතක් නොතකා

හාර්ට් ඇටැක් වත් හැදිලා

තොලොංචි කර දමනු මකා

(රැපියල් තෙන්නකෝන්ගේ “ කුකුළු හෙව්ල්ල“ කාව්‍ය ඇසුරින්)

udayaඋදය ආර්. තෙන්නකෝන් | Udaya R Tennakoon