සිංහල, Badulla, Economic issues

එක එක දාට එක එක මිල ගණන්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්බද ප්‍රදේශවල වෙළදුන් හිතූ හිතූ මිල ගණන්වලට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට පටන් ගෙන ඇත.

උපරිම සිල්ලර මිල සටහන් මත වැඩි මිල සදහන් ලේබල් අලවා මේ ව්‍යාපාරය ගෙන යන අතර මේ ගැන සෙවීමට බදුල්ල මිල පාලන අංශය යොමු නොවිම පිළිබදව ගම්වාසීහු විමතිය පළ කරති.

හාල්, මිරිස්, සීනි, පිටි, පරිප්පු වැනි භාණ්ඩ වල මිල ද කිසිම වෙළද සැලක සටහන් කර නොමැත. පාරිභෝගිකයා භාණ්ඩ මිලදී ගෙන මුදල් ගෙවන තුරු වෙළදුන් මිල කීමට මැලිවෙන බවද පැවසේ.

ගම්බද වෙළදසැල් වහාම පරීක්ෂාකර කූට වෙළදුන්ට දඩුවම් දීමට මිල පාලන නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කළ යුතු බව ප්‍රදේශවාසීහු පෙන්වා දෙති.

සී. සෙනෙවිරත්න