Colombo, Featured Articles, Governance, International Relations

ගියප්: අධිරාජ්‍යවාදයට ඉතිහාසීය පාඩමක් ඉගැන් වූ ඉතිහාස ගුරුවරයා

[Image : ඇමෙරිකානු ටයිම් සඟරාවේ 1972 මැයි 15 කලාපයේ කවරය වෙන්වූයේ ගියප්ට ය. ඒ වන විට ඇමෙරිකාව පසු බැසීම ආරම්භ කර තිබුණි] වෝ න්ගුයෙන් ගියප් – ඒ තමයි ප්‍රංශ සහ ඇමෙරිකානු යටත්…