සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Media

ධනවාදයට එරෙහිව Occupy අරගල ලෝ පුරා පැතිරේ

පසුගිය 15 සෙනසුරාදා‍ දිනය ලෝ පුරා තරුණ තරුණියන් වෙනස් තේමාවක් ඔස්සේ අරගලයකට කැඳවුණු දිනයක් ලෙස ඉතිහාසයට එක්ව තිබේ. ධනේෂ්වර ලෝකයට එරෙහිව සටන්පාඨ කියමින් දහස් ගණනක් තරුණ තරුණියන් වීදි බැස්සේ ඊයේ දිනයේදී වීම…