Colombo, Democracy, Governance, Human Rights

එජා සංවිධානයට එරෙහිව (6)දා පැවති උද්ඝෝෂණයේ සිට අද(8) ”විමල්ගේ” මාරාන්තික උපවාසය දක්වා වීඩියෝ දර්ශණ

එජා සංවිධානයට එරෙහිව එම සංවිධානෙය් ෙකාළඹ කාර්යාලය ඉදිරිපිට 6 දා පැවති උද්ඝෝෂණයේ සිට අද(8) විමල්ගේ මාරාන්තික උපවාසය දක්වා වීඩියෝ දර්ශණ

2010 July 06
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lX9lueMRH2A[/youtube]

2010 July 06
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EJJaVen15HA[/youtube]

2010 July 06
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2UGXQDu0qWc[/youtube]

2010 July 08
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sNlzeC5msrQ[/youtube]