සිංහල, Colombo, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Identity, International Relations, Life quips, Politics and Governance

නාසි ජර්මනියේ සුදු රෝස පුරාවෘත්තය(01) – ‘සෑම අවංක අයෙක්ම අද තම ආණ්ඩුව ගැන ලැජ්ජාවන බව නිසැකය.’

දිනය -1943 පෙබරවාරි 22 වැනිදා ස්ථානය – ස්ටැඩල්හයිම් බන්ධනාගාරය ජර්මනියේ අඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ පාලනයට එරෙහිව රාජද්‍රොහී කටයුතුවල නිරත වූ වරද කරුවන් තිදෙනෙකු එදින සවස් භාගයේදී මරණයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබිණී. මේ අයුරින් මරා…