සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Media

අද්මිරාල්ලාගේ සිනමාව

Photo by – http://syco.me/?p=962 කැටි කිරිල්ලීගේ කතාව “දන්නවද කැටි කිරිල්ලී කියන්නෙ කව්ද කියලා, බට්ට් වගේම කෙනෙක්. ඉතින් දවසක් කැටි කිරිල්ලිගෙ දෙමව්පියො එයාට කතා කරලා ගෙදර තිබුණු අන්තිම හාල් හුන්ඩුවත් අතට දීලා කිව්වා,…