සිංහල, Colombo, Corruption, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Peace and reconciliation

හිරුණිකා, ඔබට යුක්තිය කෙසේවෙතත් රාජපක්ෂයානු ලංකාවේ යථාව සම්මුඛ වී ඇත

[Picture by – shoutlanka.com]හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර යනු අද්‍යතන දේශපාලන රඟම’ලෙහි දිදුළන ගිනිසිලුවකි. මෙයින් සත් මසකට පෙර දිනෙක හදිසියේ ඇය මෙසේ දිදුළන ගිනිසිලුවක් ලෙස පොලාපැන්නේ ඛේදවාචකයක ගිනියම මැදිණි. දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වය නිදන්ගත රෝගයක් වු අපේ…