සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Media

‘මම නඩු දානවා, උන් ඔබව මරාවි’ – පෙඩ්‍රිකා සහ ගෝඨා‍ගේ කුක්කා

[Note]ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ලේඛම්වරයාගේ බිරිදට සූරිච් සිට බලු පැටියෙකු ගෙන ඒම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන්සේවා ආයතනය සැළසුම් කළ ගුවන් යානය වෙනස් කළේ දැයි යන්න විමර්ෂනය කල සන්ඩේ ලීඩර් පුවත්පත, පසුව ඒ පිළිබදව…