සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Peace and reconciliation

‘නියම මානව හිමිකම් රකින ජාතිය‘ – කුමාර් සහ දිමුතු පැහැරගනී

ජිනීවාවල මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ වහසි බස් දොඩවා, මිලියන ගණනක් වියදම් කර එහි ගොස් සිටි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ අදේශපාලනික රැළ ලංකාවට සේන්දු වී අදට හරියම දින 15කි. ‛‛අපේ රටේ කිසිදු මානව හිමිකමක් කිසිදිනක උල්ලංඝණය…