සිංහල, Colombo, Democracy, Economic issues, Education, Governance, Human Rights, Media

‛‛ආසියාවේ ආශ්චර්යය බුද්ධිමතුන්ට මහපාරද?’’ සරසවි ආචාර්යවරුන් විරෝධයේ (Photos and Video)

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ වැටුප් විෂමතාවයට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මෙතෙක් සාධනීය පිළිතුරක් ලබා නොදීමට විරෝධය පාමින් අද(21) විරෝධතා පාගමනක් සහ ප්‍රසිද්ධ සම්මන්ත්‍රණයක් මේ වන විට කොළඹදී පැවැත් වෙයි. සරසවි ආචාර්යවරුන් විශාල පිරිසක් සහභාගී වු…