සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Life quips, Peace and reconciliation

ආනන්ද කුමාරස්වාමි නමට අත නොතබනු…

පසුගිය දා විවෘත කළ නෙලුම් පොකුණ ජාතික රඟ හළ(පසුව එය නෙලුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහළ ලෙස වෙනස් කළේය.) ඉදිරියේ ඇති ‛‛ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත’’ නමින් හැදින් වූ මාර්ගයේ නාමය වෙනුවට ‛‛නෙලුම් පොකුණ මාවත’’වෙනස්…

සිංහල, Colombo, Democracy, Gender, Governance, Human Rights, Human Security, IDPs and refugees, Life quips, Media, Peace and reconciliation

මානව හිමිකම් දිනය 2010 – මර්ධනයෙන් තොරව ජීවත්වීමේ අයිතිය තහවරු කරන ලෙස බලකරමින් කොළඹදී උද්ඝෝෂණ

විශ්ව මානව හිමිකම් දිනය සමරණ(?) අද දිනයේදී මර්ධනයෙන් තොරව ජීවත්වීමේ අයිතිය තහවරු කරන ලෙස රජයට බලකරමින් සහ විපක්ෂ ක්‍රියාකාරීන්ට එරෙහිව ආණ්ඩුවේ මැර ප්‍රහාර නවතන ලෙසත්, මාධ්‍ය මර්ධනය නවතන ලෙසත් බලකරමින් අද(10) ලිප්ටන්…