සිංහල, Colombo, Democracy, Human Rights, Human Security, Life quips, Media

‛කාලයේ වීරයා’ ජුලියන් අසාංශේ ඇප පිට නිදහස් කරයි.

ලෝකය මෙන්ම ලංකාවේද ඉමහත් ආන්දෝලනයකට පත්කල විකීලික්ස් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ ජූලියන් අසාංශේ ලංඩන් අධිකරණය මගින් දැඩි කොන්දේසි පනවමින් ඊයේ (16)ඇප පිට මුදා හැරි බව ‍වාර්තා විය. පවුම් 300 000 ක වඩා ඇප…