සිංහල, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Human Security, Pollonnaruwa

මිලිටරි පුහුණුව: මින්නේරිය කඳවුරේ සිසුවියන්ට නිරුවත් ජවනිකා පෙන්වලා

ආණ්ඩුව විසින් සරසවි ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූ සිසු සිසුවියන්ට හමුදා කඳවුරුවල පවත්වන නායකත්ව පුහුණුවට සිසු සිසුවියන් විලි බිය සිඳලීමේ අංගයන්ද ඇතුළත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ. මින්නේරිය හමුදා කඳවුරේ දී 04 වන සෙනසුරාදා රාත‍්‍රියේ පැවැති…