සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Media

‛ඒකා අධිපති’ පෝස්ටර් පොලීසිය ඉවත් කළ අයුරු වීඩියෝ දර්ශණ සහ සේයාරූ

පසුගිය 8 වනදා විපක්ෂනායකවරයා, පක්ෂ නායකයන් ඇතුලු මන්ත්‍රීවරුන් පොලීසියේ පෝස්ටර් නීතිය කඩමින් අලවන ලද ආන්දෝලනාත්මක ‛ඒකා අධිපති’ පෝස්ටරයත්, සරත් ෆොන්සේකා නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අලවන ලද ‛ජෙනරාල් සිරගත කිරීම පොළොව නුහුළන අපරාධයක්’…