සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Peace and reconciliation

බුරුමයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉල්ලා ලොව ප්‍රකට ‛සප්රෝන් අරගලය(‘Saffron Revolution)’ සමරති

බුරුමයේ 1990 මැයි මස 27 දා පැවති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මහ මැතිවරණයෙන් අවුන්සාන් සුකී ප්‍රමුඛ ජාතික ලීගය 90%කටත් වඩා ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගනිමින් ජය හිමිකරගත්තේ ය. නමුත් එරට හමුදා ජුන්ටාව අවුන් සාන් සුකී ඇතුලු…