සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Media

රෝහණ විජේවීර – මරණයේ දේශපාලනය

[පුරවැසි මාධ්‍යවේදියකුගේ සටහන්] පසුගිය 13වන දින කොළඹ මහවිරු සමරු දෙකක් පවැත්විණි. එකක් නිල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් විහාරමහා දේවී එළිමහන් රඟහළෙහිදී පවත්වන ලද අතර අනෙක් ජවිපෙ වාම ප්‍රවණතාවය විසින් සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේ…