රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු කුමක්ද යන්න ඔබ ඉ‍‍‍‍‍‍‍ගෙන ‍ගෙන ඇතැයි සිතමි. එ‍සේම මහජන මුදලින් නඩත්තු ‍කෙරුණු නිදහස් අධ්‍යාපන‍ වරප්‍රසාදයෙන් ඔබ ‍ලෝකය ගැන යම් වැටහීමක් ලබා ඇතැයි විශ්වාස කරමි. ඒ අනුව පාලකයන් කුමන සුරංගනා කතා කීවද රාජපක්ෂ පවුල් පාලනය යට‍තේ අප රට තුළ ප්‍රජතන්ත්‍රන්ත්‍රවාදය වළපල්ලට යවා ඇති බවත් ‍ලෝකයා ඉදිරි‍යේ අප රට ආර්ථික වශයෙන් ‍මෙන්ම සදාචාරයෙන්ද අන්ත පරිහානියකට වැටී ඇති බවත් ඔබ වටහා ‍ගෙන ඇතැයි සිතමි. රටක් හා සමාජයක් වශයෙන් අපට ‍ගොඩ එන්නට අවස්ථාවක් ලැ‍බේ නම් එය උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගෙන නිදහස් නිවහල් ‍‍ගෞරවනීය පුරවැසියන් බවට පත්විය යුතු බව ඔබ පිළිගන්‍‍‍නේ යයි සිතමි. ග‍මේ, උගත් දරුවනි, දැන් ඔබට ඒ අවස්ථාව ලැබී ති‍බේ. ‍බො‍හෝ විට එය ඔබට ලැ‍බෙන එකම අවස්ථාව විය හැකි බව මතක තබා ගන්න.

මහින්ද රාජපක්ෂ‍ගේ පවුල් පාලනයේ තරම ඔබට අලු‍තෙන් කියාදී‍මේ අවශ්‍යතාවක් ඇතැයි නොසිතන නමුත් රටත් ‍ලෝකයත් ගැන වැඩි අව‍බෝධයක් නැති, ආගම ජාතිය යන ඒවා පිළිබදව එල්බ ගත් මතවල සිටින ඔ‍බේ ‍දෙමාපියන් සහ නෑදෑයින්ගේ ඇස් ඔහු‍ගේ ප්‍රචාරක යන්ත්‍රය මගින් නිලංකාර කරවා ‍මෙවරත් රවටන්නට ඉඩ ඇති නිසා ‍මේ තීරණාත්මක ‍මො‍හො‍තේ ඔවුන් දැනුවත් කිරීමට ඔබට පැව‍රෙන වගකීම ඉටුකිරීමට උදව් වනු පිණිස පුංචි කතාවක් කියන්නට මම කැමැත්තෙමි.

විශාල පවුල් බරකින් ද ඒ නිසාම ඇතිවූ ණය බරකින් ද ‍පෙළුණු අහිංසක මිනි‍සෙක් කර කියා ගත හැකි ‍දෙයක් නොදැන ළතැවිල්ලේ පසුවන අවස්ථාවක ඔහු කරා එන පැරණි හිතව‍තෙක් ඔහු‍ගේ නිවස කෙටි කාලයකට කුලියට ‍දෙන ‍ලෙස ඉල්ලා සිටි‍යේ ඒ සදහා ‍ලොකු කුලියක් ‍ගෙවන්නටත් තමා නිවසින් යන්නට ‍පෙර නිවස අලුත්වැඩියා කර ‍දෙන්නටත් ‍පො‍රොන්දු ‍වෙමිනි. එසේ පැමිණි පරණ මිත්‍රයා අර මිනිසා‍ගේ කරට අතදමා, බඩට තට්ටුකර විහිළු‍වෙන් තහළුවෙන් කතා කරමින්ද ගෙදර කුඩාවුන් වඩා‍ගෙන හුරතල් කරමින්ද ආච්චි‍ගේ සීයා‍ගේ මුහුණු අතගාමින් ‍ළෙන්ගතුකම් පාමින්ද ගැලවුම් කරුවකු ආවා සේ හැසි‍රෙන්නට විය. අර අහිංසකයාත්, වි‍‍ශේෂයෙන් වැඩිහිටි‍යෝත් ඔහු‍ගේ බිරියත් ‍මේ නම් සැබෑම මිත්‍රයකු යයි සිතූහ. ඒ අනුව තම පදිංචියට පැත්තක වූ මඩුවක් සකස් කරගත් ඔවුහු තම නිවස ඒ පැරණි මිත්‍රයාට ‍කෙටිකලකට කුලියට දුන්‍‍‍‍‍‍‍නේ දහසක් බලා‍පො‍රොත්තු තබාගෙනය.

එ‍හෙත් ‍‍බො‍හෝ අවංක මිනි‍සෙකු ‍ලෙසින් ‍පෙනී සිටි පැරණි මිත්‍රයා ක‍ළේ කුලියද ‍නො‍ගෙවා, අවුරුදු දහයද ගත වී යද්දීත් ඒ ‍ගෙයි පදිංචිව හිදින අතර තවත් මං‍කොල්ලකාරයින් සහ මදාවියන් ද එකතු කර‍ගනිමින් නිවස අයිතිකාර අසරණ මිනිසාට චණ්ඩිපාට් ‍පෙන්නීමය. ඒ අතර එකතුතරගත් මං‍කොල්ලකාරයින්‍ ගේ උදව් ඇතිව නිවස වටා දැවැන්ත තාප්පයක්ද ඉදි කරගත් ඔහු පරණ ‍පො‍රොන්දු මතක් කරන විට ගෙවල් අයිතිකාරයාට ‍රෙද්ද උස්සා පස්ස ‍පෙන්නන්නටද පටන් ගත්‍ තේය. බෞද්ධ බැතිම‍තෙකු වූ ‍ගෙවල් හිමියා බුදුන් වදින්නට තනා‍ගෙන තිබුණු පහන් පැළ අවට කුලියට සිටින්නා‍ගේ දරු‍වෝ සුළුදිය බොන බවද ප්‍රසිද්ධ විය. තම නිවසේ අයිතිය ‍වෙනු‍වෙන් කළහැකි එකම ‍දේ ලෙස නි‍වෙස් හිමියා උසාවි ගිය විට උසාවි‍යේ තීන්දුව වූයේ ‍ගෙය කුලියට ගත් චණ්ඩියාට කැමති කාලයක් එහි පදිංචි වී සිටිය හැකි බවයි.

උගත් තරුණ දරුවනි, ඔබත් මාත්, ඔ‍බේ දෙමාපිය වැඩිහිටියන් ඇතුළු අහිංසක ජනයාත් අයිතිවන්‍නේ පිටිවහලක් පතා තම නිවස කුලියට දුන් අසරණයන්‍‍ගේ පැත්තට ‍නො‍වේද?

2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ බලයට පත්වූ‍යේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අ‍හෝසි කිරීමට ‍පොරොන්දු ‍වෙමිනි. නමුත් ඔහු ඒ වෙනුවට කළේ ‍ජේ ආර් ගේ ව්‍යවස්ථා‍වේ තිබුණාටත් වැඩි බලතල තමා අතට ගැනීමයි. එ‍සේ තනි බලය ලබා ගත් ඔහු ක‍ළේ රට හැදීම ‍වෙනුවට තම පවුල ‍රජ පවුලක් බවට පත් කර ලෝක‍යේ ‍ලොකුම ‍පො‍හොසතුන් ‍‍කෙ‍රෙන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම ‍නො‍වේද? දැන් ‍පොදු අ‍පේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් වී විධායක බලය සහිත ජනාධිපති ක්‍රමය අ‍හෝසි කරනවා යයි කියන විට රාජපක්ෂ කියන්‍නේ කුමක්ද? විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඉවත් කරනවා නම් එය කළ හැක්‍ කේ මට පමණයි.

තුනෙන් ‍දෙ‍කේ බලය ඇත්‍තේ මටයි. ‘මේ කියන්‍ නේ කරනවා නම් මට පුළුවන් ඒත් මම කරන්‍නේ නෑ‘ කියන එක ‍නේද? ‍මේ නම් ඡන්දය දුන් ජනයාට රෙද්ද උස්සා පස්ස ‍පෙන්වීමක් නොවන්‍නේද? ‍මේ ‍මො‍හො‍තේ ‍මොහු පළවා හරින්නට තවත් ‍දේ අවශ්‍යද? උගත් දරුවනි, මොහු මේ පස්ස ‍පෙන්වීම කරන්‍නේ ඔ‍බේ අම්මා තාත්තාට, නැන්දා මාමාට, බාප්පා මහප්පාට ආච්චිට සීයාට ‍නොව‍නේද? ඒ බව ඒ අයට ‍පෙන්වාදී‍මේ වගකීම ඇත්‍තේ ඔබටයි. නො‍යෙකුත් ‍පො‍රොන්දු දී ඇගෑලුම් කම් පා නිවස කුලියට ‍ගෙන පදිංචිව හිදිමින් අපට චණ්ඩිකම් පාන ‍මේ දාමරිකයා සහ පවුල එළවා දමා නිවස යළි අත්පත් කර ගෙන ඒ වටා ඔහු ඉදිකළ තාප්පය කඩා දමා නිවස අලුත්වැඩියා කර‍ගෙන නිදහ‍සේ ඉන්නට දැන් අපට අවස්ථාව ලැබී ඇති බව ඔ‍බේ වැඩිහිටියන්ට ‍පෙන්වා ‍දෙන්න. එය රට ‍වෙනු‍වෙන් ‍සේ ම ඔ‍බේම අනාගතය ‍වෙනු‍වෙන් ඔබට පැව‍රෙන බරපතල වගකීමකි.

Jayathilaka-kammallaweeraජයතිලක කම්මැල්ලවීර | Jayathilaka Kammallaweera