රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් නීතියානුකූල නොවන ලෙස පත්කරන ලද මොහාන් පීරිස් වහාම සිය අගවිනිසුරු ධූරයෙන් ඉවත්විය යුතු බවට, නීතිඥ එකමුතුව සහ සිවිල් සංවිධාන විසින් අද(28)උදෑසන සිට මේ දක්වා පවත්වාගෙන යමින් සිටින විරෝධතාවය අතර තුර මොහාන් පීරිස් එම තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමටත්, හිටපු අගවිනිසුරුවරිය වන ආචාර්ය ශිරාණි බණ්ඩාරණායක නැවත එම අගවිනිසුරු දූරයට පත්කිරීමට රජය විසින් තිරණය කර ඇතැයි නීතිඥ එකමුතුව පවසයි.

එහිදී ඒ පිළිබදව වැඩිදුරට අදහස් දැක්වූ නීතිඥ සුනිල් වටගල,

IMG_20150128_101112

IMG_20150128_102209

IMG_20150128_102353

IMG_20150128_102554

IMG_20150128_104015

IMG_20150128_104900

IMG_20150128_110557

IMG_20150128_111159