සිංහල, Colombo, Environment, Features, Governance, Politics and Governance

හොර ඔප්පුවකින් ඇමතිබෑණා විල්පත්තු මායිමේ වනාන්තර අක්කර 250ක් ගිල ගනියි.

විල්පත්තුව ජාතික වනෝද්‍යානය හා බැදී ඇති වීරක්කුලිචෝලේ – එළුවන්කුලම යෝජිත රක්ෂිතයට අයත් හා තබ්බෝව අභය භූමිය හා බැදී පවතින වනාන්තර අක්කර 250 ක් ව්‍යාජ ඔප්පුවක් සකස්කරගෙන අමාත්‍ය සරත් අමුණුගමගේ බෑනා වන රොහාන්…

Ampara, Environment, Features, Governance, Politics and Governance

දැයට කිරුළට මාදුරු ඔයත් වනසයි

දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටතේ මහ ඔය සිට අරලගංවිල දක්වා මාදුරු ඔය ජාතික වනෝද්‍යානය හරහා අනවසරින් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම මේ වන විට සිදු කෙරේ. කිලෝමීටර 35 ක පමණ දිගකින් යුත් මේ මාර්ගයේ කිලෝමීටර 17…