සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Peace and reconciliation

‛එක් පක්ෂයක් කළ අපරාධ වලින් අනෙක් පක්ෂ සිදු කළ අපරාධ සාධාරණීයකරණය වෙන්නේ නැහැ.’ – කැලම් මැක්රේ

එල්.ටී.ටී.ඊයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රජය දියත් කළ යුද්ධයේදී කෙරුණ යුධ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ චැනල් ෆෝ ආයතනය නිෂ්පාදනය කළ නවතම වාර්තා චිත්‍රපටය ජාත්‍යන්තර බලවතුන්ද වගකීමෙන් බැඳෙන බවට චෝදනා කරනවා. ‛ශ්‍රී ලංකා කිලිං ෆීල්ඩ්ස්…

Colombo, end of the War, Featured Articles, Features

Sri Lanka’s Killing Fields – වාර්තා චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂක කැලම් මැක්රේ සමඟ

‛‛අපි විශේෂයෙන් පරීක්ෂා කෙරුවේ යුද්ධයේ අවසන් අදියරවල්. මේ යුද්ධය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි නොපැවතිය යුතු බවට ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටි බව මුළුමනින් ම පැහැදිලියි. ආරක්ෂාව සහතික කරන්න බැහැයි කියලා එක්සත් ජාතීන්ට දැනුම්…