සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Peace and reconciliation

සුදු වෑන් සොයා ගැනීම – ජේ.සී. වැලිඅමුණ

ශ‍්‍රී ලංකාවේ පැහැර ගැනීම් ක‍්‍රමය විග‍්‍රහ කිරීම සාක්ෂරතාව සහ අධ්‍යාපනය දියුණු සමාජ සංවර්ධනය සහිත රටක වැසියන් මුළු මහත් ජනතාව මෙතරම් සුදුවෑන්වලට බියවන්නේ මන්ද? සුදුවෑන් පැමිණීම යනු යම් කිසිවකු අතුරුදන්වීමකි. ඔබ ගූගල් හෝ…