සිංහල, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Peace and Conflict, Peace and reconciliation, Politics and Governance, Puttalam

මුල්ලිවෛයිකාල් ක‍්‍රමය වැලිකඩට පැමිණීම

2009 වසරේ මැයි 18 වැනිදා ගෙවන විට සුවහසක් දකුණේ සිංහල ජනතාව සිහින මවමින් සිටියේ තමන්ගේ සිහින පුරය නොහොත් කේතුමතිය දහස් ගණනක් දෙමළ ජනයාගේ මළකඳන් මතින් හෝ ඉදි කිරීමට ය.කේතුමතිය ගොඩනැඟීමට,දරුවන්ට හරියට බෙහෙත්…

Colombo, Featured Articles, Features

‘යසාරා ගෝකූලන්ට කැමති වීම’ හෙවත් සිංහලයාට අවැසි දෙමළා

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ දෙවන ලේලිය නැතහොත් යසාරා අබේනායක සිය ෆේස්බුක් පිටුවේ වීඩියෝ දර්ශණයකට ඉහළින් මෙලෙස සටහනක් තබයි. Awww…Gokulan Im still your biggest fan…so happy be working with you එම වීඩියෝ දර්ශණයේ සිටින්නේ සෙල්වම්…