සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Peace and reconciliation

ටී 20 වත්තට පහර දී ලන්සා සිප ගැනීම

පසුගිය වසරේ දිනක, එක්වරම පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය බස්නාහිර පළාත් අමාත්‍ය නිමල් ලන්සාගේ නිවසට ඇතුළු විය. නිවස තුළ මත්ද්‍රව්‍ය තිබේදැයි යන්න සම්බන්ධයෙන් සෝදිසිකිරීමක් සිදුකිරීම විශේෂ කාර්ය බලකායේ අරමුණ විය. ආණ්ඩුවට විරුද්ධ උන්…