සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Life quips, Peace and reconciliation

ආනන්ද කුමාරස්වාමි |නෙළුම් පොකුණ – Video Interviews

[සංස්කාරක සටහන – පසුගිය දා උද්දාමයෙන් විවෘත කළ ජාතික රගහලක් ලෙස නම් ලද නෙලුම්පොකුණ(පසුව නෙලුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රගහල) රගහල ලෙස නම් ලද රගහල පිළිබදවත්, ඒ අසලින් වූ මාර්ගය එනම් ආනන්ද කුමාරස්වාමි…

සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Life quips, Media, Peace and reconciliation

‛නෙළුම් පොකුණට වඩා ආනන්ද කුමාරස්වාමි හුඟක් ලොකුයි’ – වික්ටර් අයිවන්

ආනන්ද කුමාරස්වාමි එක පැත්තකින් කලාකරුවෙක්, දාර්ශනිකයෙක්, ඒ වගේම ඉතාම හොඳ සමාජ විද්‍යාඥයෙක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔහු අතින් සිදුවුණු විශේෂම සිදුවීම වෙන්නෙ, ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යකාලීන යුගයට අයත් සිංහල කලා සම්ප්‍රදායන් පිළිබඳ සිදුවුණු දැවැන්ත…

සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media

කලාවක් නැති රටකට නෙළුම් පොකුණක් මොකටද?

[Pic by – Dhammika Heenpella / Images of Sri Lanka] ‛දැන් දැන් වේදිකාවට වසන්තය උදාවෙමින් තිබෙයි’ මෙසේ කීවේ පසුගිය අවුරුද්දේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල සංවිධානය කළ නිළධාරියෙකි. එසේ කීවාට වේදිකාවට වසන්තය නම් උදා…

Colombo, Featured Articles, Features

‛බඩගෝස්තරවාදී අළුත් පන්තියට ආනන්ද කුමාරස්වාමි, සරච්චන්ද්‍ර වැඩක් නැහැ’- ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක

[සංස්කාරක සටහන – පසුගිය දා උද්දාමයෙන් විවෘත කළ ජාතික රගහලක් ලෙස නම් ලද නෙලුම්පොකුණ(පසුව නෙලුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රගහල) රගහල ලෙස නම් ලද රගහල පිළිබදවත්, ඒ අසලින් වූ මාර්ගය එනම් ආනන්ද කුමාරස්වාමි…

සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Life quips, Peace and reconciliation

ආනන්ද කුමාරස්වාමි නමට අත නොතබනු…

පසුගිය දා විවෘත කළ නෙලුම් පොකුණ ජාතික රඟ හළ(පසුව එය නෙලුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහළ ලෙස වෙනස් කළේය.) ඉදිරියේ ඇති ‛‛ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත’’ නමින් හැදින් වූ මාර්ගයේ නාමය වෙනුවට ‛‛නෙලුම් පොකුණ මාවත’’වෙනස්…