සිංහල, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Puttalam

රාසික් ඝාතනය කළේ කවුද?(වීඩියෝ)

රාසික් ඝාතනය කළේ කවුද? ”ප්‍රභල මානව හිමිකම් ආරක්ෂකයෙකු වූ පට්ටානි රාසික් අතුරැදහන් කර දින 500කටත් වඩා ඉක්ම ‍‍ගොස් සිටියදී ඔහුව සොයා ගැනීමට නො‍හැකි වූයේ ප්‍රභල ඇමතිවරයෙකු සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ නිළධාරියෙකු එම පරීක්ෂණ…

සිංහල, Democracy, Governance, Human Rights, Human Security, Life quips, Media, Puttalam, Stories from the silent

මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරී රාසික්ගේ මළසිරුර සොයා ගනී. පුත්තලමේදී සිදුකළ අවසන් කටයුතු උණූසුම් වෙයි.

මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයෙකු මෙන්ම ප්‍රකට සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වූ පට්ටානි රාසික් මහතා අතුරුදහන් කර ඝාතනය කර,වළදමා තිබිය දී සොයා ගත් ඔහුගේ සිරුර ඊයේ(03) පුත්තලම, සමීරගමදී විශාල ජනතාවකගේ සහභාගීත්වයෙන් අවසන් කටයුතු සිදු කළේය. මෙම…