සිංහල, Colombo, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Human Security

ජ’පුරේ විරු සිසු ස්මාරකයට බෝම්බ ප්‍රහාරයක්(ඡායාරෑප)

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ විරු සිසු ස්මාරකය අද(05) අළුයම කිසියම් පිරිසක් ස්මාරකයට බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ලකර ඇති බවට සිසුහු ප්‍රකාශ කරති. එම අවස්ථාවේදී විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි රක්නා ලංකා පෞද්ගලික ආරක්ෂක අංශයද එම අවස්ථාවේ…