සිංහල, Featured Articles, Features, Jaffna, Kilinochchi

‛‛පුදුමයක් නෑ පුදුවෛ’’ නිත්‍ය කවියකු පිළිබඳ සත්‍යය ගවේශනය

‛‛පුදුවෛ අරන් ගිය බවට පැහැදිලි සාක්ෂි තියෙනවා. මනුස්සය කලා, සංස්කෘතික අංශෙ නායකයා. අවම වශයෙන් පුදුවෛ ඉන්නවද නැද්ද කියලවත් හෙළිදරව් කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට බල කරමු. පුදුවෛ දැවැන්ත කවියෙක්. හැම නිතරම තොරොම්බල් කෙරෙන…

සිංහල, Colombo, Democracy, Governance, Media, Peace and reconciliation

13, 13+ ගැන සිංහල දෙමළ පුවත්පත් සහ ‛දිණමින’ ඇමති, ලේකම් කිරීම

– Pic by JDS.ORG ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා එස්. එම්. ක්‍රිෂ්ණා මහතා නිළ සංචාරයක් සදහා පසුගිය 17 වනදා ලංකාවට පැමිණියේ ය. විශේෂයෙන් ඉන්දීය විදේශ ඇමතිවරයා ලංකාවට පැමිණියේ ලංකාවේ විශේෂ දේශපාලන මොහොතකය. ඒ ලංකාවේ…