සිවිල් පාරිපාලනයට හමුදාව මැදිහත්වීම් වර්ධනයවීම ගැන සිය කනස්සල් ප්‍රකාශ කරන බවත්, එය සහජීවන ක්‍රියාවළියට සුදුසු නොව ක්‍රියාවලියක් බවත්, උතුරේ සිවිල් සංවිධාන වන මන්නාරම ක්‍රිස්තියානි දේවස්ථාන සංගමය,වවුනියාව ක්‍රිස්තියානි සංගමය, වන්නි ක්‍රිස්තියානි සංගමය, වඩමරාච්චිය ක්‍රිස්තියානි සංගමය ග්ලෝබල් ටැමිල් පුවත් සේවයට පවසා තිබේ. ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ,

සිවිල් පාරිපාලනයේ හමුදා මැදිහත්වීම් වර්ධනයවීම ගැන අපි දැඩි ලෙස හෙලා දැකින්නෙමු. අයිතිවාසිකම් සහගත සහජීවනය උදාවන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු දෙනාම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගතකළ හැකි පරිසරයක් බිහි කිරීමෙන්ය. කිසිඳු අනුමැතියකින් තොරව දකුණේ ධීවරයන් මුල්ලතීව්වල ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටිති. කොක්කුතුඩුවායි උතුර පිහිටි පුලිපායින්දකල් ප්‍රදේශයේ අනවසරයෙන් පදිංචිවී ධීවර කටයුතුවල නිරතවූවන් ගැන සොයා බැලීමට ගිය ග්‍රාම සේවා නිළධාරී සීවරත්නම් යේසුරත්නම් මහතාට එම ධීවරයන් පහරදී තිබේ. අනතුරුව ඔවුන් ලබාදුන් තොරතුරුවලට අනුව එහි පැමිණි 593 වන හමුදා බල ඇණියේ හමුදා නිළධාරි කර්නල් සමන්ත සිල්වා මහතා, ග්‍රාම සේවා නිළධාරිවරයාගේ ජාතික හැඳුනුම් පත, සේවා හැඳුනුම්පත ද ලබාගෙන පරුෂ වචනවලින් බැණ වැදී තිබේ. දකුණේ ධීවරයන්ගේ සහ හමුදාවේ මෙම වගකීමකින් තොර ක්‍රියාවලිය අපි තරයේ හෙළා දැකින්නෙමු.

2012_10_18_3

සිවිල් පරිපාලනයට හමුදාව මැදිහත්වීම දහමට පටහැනිය. මෙය සුභවාදී ක්‍රියාවක් නොවේ. මෙය සහජීවන වැඩපිළිවලට නොසුදුසු ක්‍රියාවක්. එමෙන්ම දකුණේ ධීවරයන් සිවිල් පරිපාලනයට ගරු කිරීමට පුරුදු විය යුතුයි. හමුදාව සිවිල් පරිපාලනයට මැදිහත් නොවිය යුතුයි.

මෙම ප්‍රශ්ණවලට විසඳුම හමුදාව ඉවත් කිරීමයි. හමුදා මැදිහත්වීමකින් තොරව රාජ්‍ය සිවිල් පරිපාලනයක්, දිසාපති, ප්‍රාදේශිය ලේකම්, ග්‍රාම සේවා නිළධාරින්, පොලිසිය, අධිකරණ ක්‍රියාත්මක වීම වහාම තහවුරු කළ යුතුයි. හමුදාව, සිවිල් පරිපාලනයට බාධාවක් වීමේ මෙම තත්ත්වය තවඳුරටත් නොතිබිය යුතුයි.