සිංහල, Colombo, Democracy, Education, Governance, Human Rights, Media

අධ්‍යාපනයේ නිදහස හෙවත් නිදහසේ අධ්‍යාපනය

‘වැරදුනු ඉසෙඞ් ස්කෝර් සමීකරණය නිසා අපගේ ජීවිත සමීකරණය වැරදිලා. අපගේ ජීවිත අසමතුලිතතාවයකට පත්වෙලා. එය මුළු රටම දන්න කාරණයක්. සුවිශේෂී කඩඉමක් හැටියට අපි උසස් පෙළ විභාගය ලියන්නෙ විශ්ව විද්‍යාල සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමටයි….

සිංහල, Democracy, Education, Governance, Kandy, Life quips, Puravasi Katha

‘පුදුමාකාර කඩා වැටීමක් ඇතිවෙනවා’

Z ස්කෝර් අර්බුධය ලංකාවේ දේශපාලකයන්ගේත් එම දේශපාලකයන්ට කත් අදින නිළධාරී පැලන්තියේත් මෙන්ම ආශ්චර්යමත් ලංකාවේ ආණ්ඩුකරණයේත් කදිම ප‍්‍රකාශණයකි. නව ඉසෙඩ් ලකුණු ඉදිරිපත්කිරීම පිළිබදව අධිකරණය විසින්ද නියෝගයක් ලබා දී තිබේ. නමුත් විෂයට අදාල බළධාරීන්…

Featured Articles, Features

තවම ඇස්නෑරි කලවාන නැගිටීම

Z ස්කෝර් ප‍්‍රශ්නය ගැන මේවන විට විවිධ මාධ්‍යයන් මගින් ඕනෑ තරම් සාකච්ඡාවට බදුන් වී තිබේ. තුන්වන වතාවටත් ප‍්‍රතිපල නිකුත් වූ පසුත් මේ අලකලංචිය සමහන් වී සිසුන්ට යම්කිසි සාධාරණයක් ඇතිවන බවක් නොපෙනේ. මේ…